Privacy & cookies

Privacyverklaring Funeralight

Definitie: Funeralight
Funeralight, onderdeel van Den Hollandsche Gedenktekens, gevestigd aan de Pascalweg 3, 6662 NX Elst (Gld).

In deze verklaring zetten wij, Funeralight, uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website of de applicatie.

Website keyboard_arrow_up

Wanneer verzamelen wij persoonlijke gegevens?

Als u op de website informatie of een afspraak aanvraagt, wordt u gevraagd om uw naam, onderneming, telefoonnummer en e-mailadres gegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • de afhandeling van uw vraag of aanvraag en het informeren over het verloop daarvan.
 • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
 • marketing in de vorm van een nieuwsbrief mits u zich daarvoor heeft ingeschreven.
 • Daarnaast leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@Funeralight.com

  Wie beheert uw persoonsgegevens?

  Funeralight is de beheerder van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

  Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk binnen Funeralight. Wij zullen nooit uw persoonsgegevens doorsturen, ruilen of verkopen aan derden voor marketingdoeleinden.

  Welke soorten gegevens bewaren wij?

  Wij verwerken de volgende gegevens wanneer u een contactformulier invult:

 • naam
 • ondernemingsnaam
 • kvk
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • Wat zijn uw rechten?

  Recht op toegang
  U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die wij over uw bewaren. U kunt contact opnemen met Funeralight die u deze informatie via de e-mail kan verschaffen.

  Recht op portabiliteit
  Wanneer Funeralight uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft.

  Recht op correctie
  U heeft het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

  Recht om vergeten te worden
  U heeft het recht om op elk moment uw persoonsgegevens en uw account die bij ons bekend zijn te verwijderen, behalve in de onderstaande situaties:

 • u heeft een lopende zaak met de klantenservice.
 • u heeft een nog niet afgewikkelde schuld bij Funeralight, ongeacht de betalingswijze.
 • u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u heeft in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt.
 • uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten.
 • indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels.
 • Recht om bezwaar te maken tegen directe marketing
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden. Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kunt u:

 • de instructies volgen in elke marketing e-mail
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Funeralight. Funeralight zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

  Recht op restrictie
  U heeft in de volgende omstandigheden het recht om een verzoek in te dienen bij Funeralight die de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Funeralight, beperkt Funeralight elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.
 • indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet Funeralight elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.
 • als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • als Funeralight de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.
 • Hoe kunt u beroep doen op uw rechten?
  U kunt onze medewerkers altijd bereiken via info@Funeralight.com.

  Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  Indien u van mening bent dat Funeralight uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

  Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

  Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, dan zullen wij uw e-mailadres bewaren tot u zich weer uitschrijft. De gegevens die zijn verwerkt bij het invullen van een contactformulier worden gebruikt om eventueel een account voor u op te zetten. Deze contactgegevens worden binnen twee jaar verwijderd mits u geen account bij ons aanvraagt.

  Applicatie keyboard_arrow_up

  Wanneer verzamelen wij persoonlijke gegevens?

  Als u binnen de applicatie uw persoons – en bedrijfsgegevens opgeeft worden deze opgeslagen. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • contact met u opnemen om uw mening te peilen over onze producten en diensten.
 • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
 • marketing in de vorm van een nieuwsbrief, u kunt zich als gebruiker van Funeralight hiervoor uitschrijven.
 • Daarnaast leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@Funeralight.com

  Wat zijn de doeleinden en rechtsgrond van de verwerking?

  Wij gebruiken persoonlijke informatie om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit de contracten en overeenkomsten met klanten, partners en leveranciers.

  Wie beheert uw persoonsgegevens?

  Funeralight is de beheerder van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

  Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk binnen Funeralight. Wij zullen nooit uw persoonsgegevens doorsturen, ruilen of verkopen aan derden voor marketingdoeleinden met uitzondering van hieronder genoemde:

 • Wij verstrekken gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
 • Wij geven eventueel uw informatie door aan onze leveranciers, zodat zij u, namens ons, Funeralight hun services kunnen aanbieden.
 • Welke soorten gegevens bewaren wij?

  Wij verwerken de volgende gegevens wanneer u deze zelf invoert in de applicatie:

 • Accountgegevens: naam, adres, land, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Bedrijfsgegevens: naam, land, e-mailadres, kvk, website, btw nr., IBAN, BIC.
 • Account instelligen
 • Contactpersonen: geslacht, naam, adres, bsn, telefoonnummer.
 • Uitvaart dossiers: persoonsgegevens van overledene, facturen.
 • Wat zijn uw rechten?

  Recht op toegang
  U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die wij over uw bewaren. U kunt contact opnemen met Funeralight die u deze informatie via de e-mail kan verschaffen.

  Als gebruiker van Funeralight moet u betrokkenen het recht geven om op elk moment informatie te kunnen opvragen over hun persoonsgegevens.

  Recht op portabiliteit
  Wanneer Funeralight uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft.

  Recht op correctie
  U heeft het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

  Als u een account heeft bij Funeralight kunt u uw persoonsgegevens aanpassen door in te loggen en naar uw profielpagina te gaan.

  Als gebruiker van Funeralight moet u betrokkenen het recht geven om te verzoeken hun persoonsgegevens te laten corrigeren.

  Recht om vergeten te worden
  U heeft het recht om op elk moment uw persoonsgegevens en uw account die bij ons bekend zijn te laten verwijderen, behalve in de onderstaande situaties:

 • u heeft een lopende zaak met de klantenservice.
 • u heeft een nog niet afgewikkelde schuld bij Funeralight, ongeacht de betalingswijze.
 • u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u heeft in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt.
 • uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten.
 • indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels.
 • Als gebruiker van Funeralight moet u betrokkenen het recht geven om hun persoonsgegevens te laten verwijderen als verdere verwerking niet gerechtvaardigd is. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u de persoonsgegevens van uw klant moet verwijderen om te voldoen aan de AVG-verplichtingen. Funeralight biedt gebruikers met een actieve account de mogelijkheid om uitvaartgegevens te verwijderen.

  Recht om bezwaar te maken tegen directe marketing
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden. Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kunt u:

 • de instellingen van uw Funeralight account aanpassen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Funeralight. Funeralight zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

  Recht op restrictie
  U heeft in de volgende omstandigheden het recht om een verzoek in te dienen bij Funeralight die de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Funeralight, beperkt Funeralight elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.
 • indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet Funeralight elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.
 • als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • als Funeralight de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.
 • Hoe kunt u beroep doen op uw rechten?
  U kunt onze medewerkers altijd bereiken via info@Funeralight.com.

  Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  Indien u van mening bent dat Funeralight uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

  Transparantie en verantwoording

  Zorg voor een transparante communicatie met betrokkenen met betrekking tot het verwerken van hun persoonsgegevens. Stel betrokkenen op de hoogte van hun rechten onder de AVG.

  Het toekennen van deze rechten aan een betrokkene mag het intellectueel eigendom van Funeralight niet nadelig beïnvloeden (d.w.z. het verlenen van toegang aan een betrokkene mag niet inhouden dat bedrijfsgeheimen openbaar worden gemaakt).

  Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

  Wij bewaren uw gegevens zolang u bij ons een actief Funeralight account. U heeft het recht om op elk moment uw account te beëindigen. Wanneer u hiervoor kiest, zal uw account ophouden met bestaan en wordt uw account beschouwd als inactief. Wij bewaren uw persoonsgegevens in het geval van wettelijke voorschriften of een open geschil.

  Cookies

  Op onze website maken wij geen gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.

  Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.